Gustaf Kjellberg, advokat

Gustaf Kjellberg blev advokat 2019 och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om uppehållstillstånd och socialmål samt som ombud i familjerättsliga mål.

Gustaf Kjellberg har särskild erfarenhet av socialmål och har föreläst om rollen som offentligt biträde och ställföreträdare i LVU-mål vid Uppsala Universitet.

  • Block Advokater 2020-
  • C J Advokatbyrå 2015-2020
  • Jur kand Uppsala Universitet 2015