Dalia Ali, biträdande jurist

Dalia Ali tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2018 och åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om uppehållstillstånd och socialmål samt som ombud i familjerättsliga mål.

Dalia Ali talar arabiska och har erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor. Hon samarbetar även med flera kvinnojourer i landet.

  • Block Advokater 2020 –
  • KLINT Advokatbyrå 2019-2020
  • Vaziri Advokatbyrå 2018
  • Jur kand Stockholms Universitet 2018